Grøn service & Pleje

Panorama Entreprenørfirma udfører anlæg- og vedligeholdelsesopgaver.

Herunder er en gennemgang af hvilke typer opgaver, det kunne dreje sig om.

  • Græsslåning
  • Buskrydning
  • Lugning af bede
  • Sprøjtning af arealer
  • Hækklipning og beskæring
  • Topkapning og træfældning
  • Stubfræsning
  • Rep. af belægninger