Byggepladsdrift

Panorama tilbyder forskellige serviceopgaver inden for byggepladsdrift, hvilket kan omfatte alt fra den daglige oprydning efter håndværkerne, rengøring og vandsugning, alt sammen for at lette hele byggeprocessen, så det fungerer optimalt for de firmaer der står for det egentlige byggeri.

Panorama har døgnservice og kan med kort varsel stille op med mandskab, der varetager uforudsete opgaver efter skybrud, storm, brand, ulykke osv.

  • Rengøring af byggeplads før, under og efter byggeriet
  • Inddækninger og mindre håndværksopgaver
  • Vandsugning og udlejning af affugtere
  • Indkøb og opfyldning af materialer
  • Sortering og fjernelse af affald
  • Rengøring af skurby
  • Oprydning, fejning